Kim Phat Solder Co.,Ltd

Integration And Affimation

Featured products

Chì Câu Cá
z2048004131336_db8812bb9d9ec1987bffbd3b53c8243fz2048004132760_fd4160b09d56a6fa66b2e19b76b08a35z2048004141793_158370695a7a915fa38b41ee6d040baaz2048004147202_466573382f406ac45aab60bb2124fa03Chì Câu Cáz2048004167881_63e3ead8faed5a8ed407c7d9b1874204

(Tiếng Việt) Chì Câu Cá


Product Description

Tên Sản Phẩm Chiều Dài Số Viên / 1kg
Chì Câu Cá  KP 2 / 1.2 0.4 cm 7.000 viên
Chì Câu Cá KP 3 / 1.5 0.6 cm 2.350 viên
Chì Câu Cá KP 4 / 1.8 0.8 cm 1.000 viên
Chì Câu Cá KP 5 /1.8 0.8 cm 645 viên
Chì Câu Cá KP 6 / 3.8 1.5 cm 285 viên
Chì Câu Cá KP 7 / 4 2.0 cm 160 viên
Chì Câu Cá KP 8 / 4 2.0 cm 112 viên
Chì Câu Cá KP 9 / 5 3.0 cm 70 viên
Chì Câu Cá KP 10 / 5 3.0 cm 50 viên